Forside

Altertavle

Historien

Kirkegården

Kirkebladet

Henvendelse

Gudstjenester

Menighedsrådet

Konfirmander

Kontakt

Minikonfirmander

Sognehuset

Koret

Børnekoret

Links

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                         


Øster Tørslev kirkegård

Kirken er åbent, når graveren er på kirkegården

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret -
og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder,
sker til graveren.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse
eller urenenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Fredningstiden:

Den tid, hvori en grav skal henligge urørt -
er for kistegrave 25 år.
er for urnegrave 10 år.

Graver
Hanne Stæhr Kristiansen

Tlf.: 21206305